Thủng thẳng với mùa xuân

By Trần Ninh Hồ

 

 

Thủng thẳng với mùa xuân

 

 

Những đám mây tong tả

Dưới vòm trời lặng im

 

Một người đi mấy ngả

Một ngả mấy người tìm

 

Mặt nước loáng cánh chim

Nền trời soi tăm cá

 

Theo tận cùng gót lạ

Lại nghe tiếng chân quen

 

Nhớ cái gì thắc thỏm

Quên cái gì đinh ninh

 

Chợt ước thành đom đóm

Vừa bay vừa giật mình

 

Đắng ngọt đều là mật

Ngọt đắng cũng là duyên

 

Thơ hay như … thất luật

Người vui như … ưu phiền !

 

1996

 

 
Nơi xuất bản: NXB Văn hoá Thông tin - 1996
 
   

More...